Planera morgondagens bostäder för gårdagens ungdomar

Allt fler blir allt äldre.
Och att åldras innebär ofta andra behov än när man är ung.
Inte minst påverkas ens bostadssituation.
Nu har det kanske blivit för tungt att skotta snö eller att gå i trapporna.
Det är dags för ett boende där det är lite enklare att leva.

När vi blir äldre behöver vi bostäder som är ändamålsenliga och lätttillgängliga.
För kommuner och fastighetsföretag gäller det att möta den utvecklingen.

Aktuellt om bostäder för äldre

Boverket har år 2016 gjort en uppföljning av det statliga stödet för tillgänglighetsinventeringar. I slutrapporten ges beröm till flera av de utredningsrapporter som Wikman-konsult AB medverkat i att ta fram.

Tidningen PRO Pensionären rapporterar från PRO´s boendepolitiska seminarium i februari 2016 om den lyckade Luleåmodellen som Wikman-konsult nu erbjuder till andra kommuner.

Utredningen om Bostäder för äldre SOU 2015:85 lämnade i oktober 2015 sitt betänkande där de bl a föreslår införande av hissbidrag. En förutsättning är att kommunen inventerat tillgängligheten i flerbostadshus och prioriterat vilka områden som behöver ökad tillgänglighet.

Wikman-konsults inventeringar uppfyller kraven så fastighetsägare i kommuner vi inventerar kan söka hissbidraget när regeringen hösten 2016 enligt utredningens förslag tar beslut.

Boverket publicerar 20 januari 2015 en artikel på webben om hur Sandvikens kommun använder den inventering som Wikman-konsult genomfört.

I Dagens Samhälle 20 mars 2014 står det att kommunalskatten måste höjas med 13 kr för att klara omsorgsnotan. Forskning och våra utredningar i kommunerna visar att fler tillgängliga bostäder kan begränsa kostnadsutvecklingen. Finland gör samma satsning nationellt.

Intresset för bra bostäder för äldre ökar alltmer och media rapporterar om utvecklingen.

Dagens Samhälle 4 oktober 2012

Dagens Samhälle 19 april 2012