September 2013

September 2013

Framtidens 55-plusboende - Aktiv Senior 23/9

Vid den idé- och kunskapsdag som Aktiv Senior arrangerade för Skånekommunerna den 23 september 2013 medverkade Leif med ett inslag om hur tillgängligt boende kan begränsa de svenska välfärdskostnaderna.

Mer information om dagen finns att hämta på Aktiv Seniors hemsida