September 2012

September 2012

Seminarium i Norrköping

Utifrån vår erfarenhet från projektet "Planering för bostäder i Luleå" inbjuds vi ofta att föreläsa om det för andra kommuner och vid konferenser.

I oktober medverkar Leif vid Norrköpings seminarium "Kan samverkan mellan kommunen och aktörer på den lokala bostadsmarknaden vara en framgångsfaktor för alla?".