Oktober 2014

Oktober 2014

Nu inventerar vi i Dalarna

Avesta kommun har anlitat oss för en utredning om bostäder för äldre. Vi startar oktober 2014 inventeringen av den fysiska tillgängligheten i hela flerbostadshusbeståndet. Sen gör vi en analys av nuvarande och framtida behov av tillgängliga lägenheter för äldre.