Oktober 2013

Oktober 2013

Planera och utveckla bostäder för äldre - SIPU 22-23/10 2013

SIPU arrangerar en kurs i att planera och utveckla bostäder för äldre. Leif medverkar med föreläsning om strategiutveckling, Luleås genomförandeplan, hur man utformaer aett utbyggnadsprogram och vad som är på gång inom bostadsanpassningen.

Se programmet