November 2016

November 2016

Nu inventerar vi i Borlänge

Borlänge kommun har anlitat oss för en utredning om bostäder för äldre. Vi startar i november 2016 inventeringen av den fysiska tillgängligheten i hela flerbostadshusbeståndet. Sen gör vi en analys av nuvarande och framtida behov av tillgängliga bostäder för äldre. 

Klicka nedan och läs mer.

borlange logo