November 2013

November 2013

Lätt att bo i Leksand - hela livet 13/11

Utifrån vår erfarenhet att planera bostäder för äldre inbjuds vi ofta att föreläsa om det för andra kommuner och vid konferenser.

I november medverkar Leif vid en temadag i Leksand för politiker, chefer, bostadsföretag, pensionärsorganisationer mfl.

Mer information finns på kommunens hemsida