Maj 2014

Maj 2014

Planera och utveckla bostäder för äldre -    SIPU 13-14/5 2014

SIPU arrangerar en kurs i att planera och utveckla bostäder för äldre. Leif medverkar med föreläsning om strategiutveckling, Luleås genomförandeplan, hur man utformar ett utbyggnadsprogram samt vad som är på gång inom bostadsanpassningen.

 

Se kursinbjudan