Juni 2011

Juni 2011

Bo bra på äldre dar

Leif har blivit utsedd nodledare för Norrland i det nätverk som Hjälpmedelsinstitutet hösten 2011 startat upp om äldres boende. Bo bra på äldre dar är ett regeringsuppdrag som leds av Hjälpmedelsinstitutet.

Avsikten med nätverket är

  • att verka för ökad samverkan inom och mellan kommuner
  • bygga upp kompetens kring bostäder och boendemiljö för äldre
  • underlätta ett strategiskt arbete med boendefrågor för äldre.