Juli 2014

Juli 2014

Boverket ger 16 kommuner stöd för tillgänglighetsinventering

Boverket har delat ut 5 miljoner kronor till 16 kommuner för inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshus.

Sandviken, där Wikman-konsult håller i inventeringen, är den av de kommuner som får maxbidraget på 500 000 kronor.

Läs mer på Boverkets hemsida.