Januari 2015

Januari 2015

Boverket har beslutat om bidrag till inventeringar.

Boverket har 20/1 2015 fördelat 10 Mkr till 31 kommuner för inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshus.

En av de kommuner som fått bidrag är Avesta där Wikman-konsult nu genomför inventeringen.

Se Boverkets hemsida