Inspirationsdag om äldres boende 12/3 i Hässleholm

Mars 2018

Hässleholms kommun tillsammans med SPF Seniorerna har en inspirationsdag utifrån Luleåmodellen om hur man kan möta ökningen av antalet äldre.

Vid dagen deltar Leif med information om Luleåmodellen och dess betydelse för boendekvaliteten och bostadskostnaderna.

Läs mer om dagen i Norra Skåne

hssleholm