Februari 2016

Februari 2016

Bostadsutredning i Boden

Bodens kommun har anlitat oss för en utredning om behovet av bostäder för äldre och ta fram ett förslag till handlingsplan för att lösa behovet av olilka boendeformer för äldre och personer med funktionshinder.

Arbetet sker under hösten 2015.