Februari 2014

Februari 2014

Bostäder för äldre i Sandviken

Sandvilkens kommun har anlitat oss för en utredning om bostäder för äldre. Projektet startar i februari 2014 med tillgänglighetsinventering följt av demografisk analys och förslag på i vilka bostadsområden bostadstillgängligheten kan höjas med enkla åtgärder.