Februari 2012

Februari 2012

Utvecklingsarbete för tillgängligt boende i Skellefteå

Vi har fått i uppdrag av Skellefteå kommun att hålla i ett utvecklingsarbete liknande den vi genomfört i Luleå. Projektet startar i februari med tillgänglighetsinventering följt av demografisk analys och utredning av i vilka bostadsområden tillgängligheten behöver höjas.