Februari 2011

Februari 2011

Inventering av fastigheters tillgänglighet i Umeå

På uppdrag av Umeå kommun genomför vi under våren 2011 inventering av tillgängligheten till flerfamiljsfastigheter i Umeå. Uppdraget motsvarar inventeringsdelen i det uppdrag vi genomfört i Luleå om Planering av bostäder för äldre.