December 2014

December 2014

Tillgänglighetsinventeringar, hur går man tillväga och hur använder man resultatet?  - SABO 17/2 2014

SABO ordnar en utbildningsdag om hur bostadsföretag och kommuner kan använda tillgänglighetsinventeringar för utveckling av bostadsbeståndet i kommunen.

Leif är med och berättar om hur inventeringen och analysen Wikman-konsult gjort i Sandviken ger en grund för kommunens, och bostadsföretagens, strategiutveckling.

Se inbjudan