Augusti 2013

Augusti 2013

Kommunala verksamheters bostadsbehov - Luleå

Luleå kommun har upphandlat oss att göra en utredning om hur kommunala verksamheters bostadsbehov ska lösas och samordnas i en smidig process.

Det omfattar elevbostäder för gymnasieskolan och eftergymnasial utbildning, servicebostäder för personer med intellektuella funktionshinder, utslussningsbostäder för ensamkommande barn och flyktingar samt övergångsbostäder för bostadslösa.