April 2014

April 2014

Tillgänglighetskonferens 3-4/4 2014 - SKL

Sveriges Kommuner och Landsting ordnar tillsammans med Handisam och Luleå kommun en nationell tillgänglighetskonferens i Luleå. Leif medverkar och berättar om hur kommuner kan planera för ändamålsenliga och lätttillgängliga bostäder för äldre.

Se inbjudan.