April 2011

April 2011

Planering av trygghetsbostäder för fastighetsföretag i Luleå.

Vi deltar i planering och projektering av det nya trygghetsboende fastighetsföretaget Galären uppför i centrala Luleå. Trygghetsboendet kommer att få drygt 30 lägenheter och bygget påbörjas innan årsskiftet 2011/12.