2010

2010

Genomförandeplan i Luleå

Framtagande av en genomförandeplan för bostäder för äldre utifrån vår tidigare utredning Planering av bostäder för äldre i Luleå. Genomförandeplanen har som huvudområden att ge förutsättningar för trygghetsbostäder, ta fram en strategi för pensionärsbostäder och underlätta att förbättra tillgängligheten i ordinarie bostadsbestånd.

Page not found