Bostadsfrågor

Inventeringar, utredningar, analyser och planering.

Ekonomi

Vi har kompetens att göra ekonomiska utredningar och analyser av kommunal och landstingskommunal verksamhet.

Sociala frågor

Vi gör utredningar inom det sociala området. Exempel på uppdrag är att vi tagit fram en plattform för evidensbaserad socialtjänst.

Planera morgondagens bostäder för gårdagens ungdomar

Allt fler blir allt äldre.
Och att åldras innebär ofta andra behov än när man är ung.
Inte minst påverkas ens bostadssituation.
Nu har det kanske blivit för tungt att skotta snö eller att gå i trapporna.
Det är dags för ett boende där det är lite enklare att leva.

När vi blir äldre behöver vi bostäder som är ändamålsenliga och lätttillgängliga.
För kommuner och fastighetsföretag gäller det att möta den utvecklingen.

Läs mer

Planering av trygghetsbostäder för Lulebo

Vi deltar i planeringen av det nya trygghetsboende Lulebo ska uppföra i Råneå. Trygghetsboendet kommer att få 23 lägenheter och bygget påbörjas i maj 2018 med inflyttning 2019.

Läs mer...

Inspirationsdag om äldres boende 12/3 i Hässleholm

Hässleholms kommun tillsammans med SPF Seniorerna har en inspirationsdag utifrån Luleåmodellen om hur man kan möta ökningen av antalet äldre.

Läs mer...

Alternativ till personlig assistans

Vilka alternativ finns när Försäkringskassan drar in rätten till asistansersättning vid personlig assistans?

Läs mer...